به گزارش جهان، داوود شهریاری در گوگل پلاس نوشت:
حجت الاسلام علیرضا پناهیان:
در خارج از کشور سخنرانی داشتم، یک آقای استاد دانشگاهی دعوت کرد خانه اش و گفت: این بحثی که کردید حجاب یک مسئلۀ عقلانی است من این را می‌خواستم یک خاطره برای شما نقل کنم:
خانم دانشجویی که می‌خواست کنفرانس بدهد، مینی‌ژوب پوشیده بود، یعنی یک جوری پوشیده بود که سبک‌تر از وقت‌های دیگر بود، من پنج نمره از کنفرانسش کم کردم، به خاطر پوشش اش.

یک میتینگی در دانشگاه توسط این دانشجوها راه افتاد، گفتند که ایشان آمده تبعیض مذهبی قائل شده چون مسلمان است، به حجاب علاقه‌مند است، پوشش ما را نپسندیده نمره ما را کم کرده.

مسئولین دانشبه گزارش جهان، داوود شهریاری در گوگل پلاس نوشت:
حجت الاسلام علیرضا پناهیان:
در خارج از کشور سخنرانی داشتم، یک آقای استاد دانشگاهی دعوت کرد خانه اش و گفت: این بحثی که کردید حجاب یک مسئلۀ عقلانی است من این را می‌خواستم یک خاطره برای شما نقل کنم:
خانم دانشجویی که می‌خواست کنفرانس بدهد، مینی‌ژوب پوشیده بود، یعنی یک جوری پوشیده بود که سبک‌تر از وقت‌های دیگر بود، من پنج نمره از کنفرانسش کم کردم، به خاطر پوشش اش.

یک میتینگی در دانشگاه توسط این دانشجوها راه افتاد، گفتند که ایشان آمده تبعیض مذهبی قائل شده چون مسلمان است، به حجاب علاقه‌مند است، پوشش ما را نپسندیده نمره ما را کم کرده.

مسئولین دانشگاه دعوتم کردند گفتند که شما چرا این کار را کردید؟ من گفتم ایشان وقتی پوشش خودش را کم کرده بود و جذاب سر کلاس ظاهر شده بود، موجب شد که نقد علمی در کلاس کاهش پیدا کند. می‌گفت بعد از این آیین‌نامه شد، از این به بعد دانشجو بخواهد کنفرانس بدهد باید لباس رسمی بپوشد.

بعد از سی سال از انقلاب انگار هیچ عقلی نبوده که از حجاب دفاع کند و هیچ عقلانیتی در حجاب نیست، در هواپیما، در دانشگاه می‌خواهند در مورد حجاب صحبت کنند میگویند ارزش‌های اسلامی!گاه دعوتم کردند گفتند که شما چرا این کار را کردید؟ من گفتم ایشان وقتی پوشش خودش را کم کرده بود و جذاب سر کلاس ظاهر شده بود، موجب شد که نقد علمی در کلاس کاهش پیدا کند. می‌گفت بعد از این آیین‌نامه شد، از این به بعد دانشجو بخواهد کنفرانس بدهد باید لباس رسمی بپوشد.

بعد از سی سال از انقلاب انگار هیچ عقلی نبوده که از حجاب دفاع کند و هیچ عقلانیتی در حجاب نیست، در هواپیما، در دانشگاه می‌خواهند در مورد حجاب صحبت کنند میگویند ارزش‌های اسلامی!

منبع : جهان نیوز

| جمعه 1393/04/20 | | 15:50 | | راوی |

به گزارش جهان به نقل از فارس، پژوهش عفاف و حجاب با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شیوع بدحجابی و ارائه راهکارهایی در جهت تحکیم و ارتقای حجاب دختران و زنان به سفارش بسیج جامعه زنان و توسط پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج انجام شده است.

با توجه به اثرات جبران‌ناپذیر شیوع بدحجابی از جمله بالا رفتن آمار طلاق، هوس‌مداری، بی‌ثباتی کانون خانوادگی، چشم‌چرانی و مقایسه همسر با دیگران و علیرغم اینکه موضوع حجاب هدف تهاجم فرهنگی قرار گرفته است و سال‌هاست که در کشور به عنوان موضوع فرهنگی و اجتماعی با پارادوکس‌هایی مواجه است اما پژوهش‌های اندکی در این زمینه وجود دارد. این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و همبستگی استفاده کرده است و جامعه و حجم نمونه مورد مطالعه ۲۸۶۸ نفر از دختران و زنان ۱۵ سال به بالا در سراسر کشور هستند که در دو گروه دارای حجاب و بدحجاب قرار گرفته‌اند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از این پژوهش در خصوص وضعیت حجاب و بدحجابی در بین دختران و زنان کشور می‌توان گفت بر اساس نتایج به دست آمده حدود ۴۱ درصد از شرکت‌کنندگان دارای حجاب برتر، ۲۵ درصد حجاب معمولی و ۳۴ درصد دارای حجاب ضعیف هستند.

۷۵ درصد از زنان به حجاب اسلامی اعتقاد دارند

سؤال دیگری که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است وضعیت نگرش و دیدگاه زنان و دختران کشور نسبت به حجاب است که بر این اساس ۷۵ درصد از زنان به حجاب اسلامی اعتقاد دارند، ۱۳ درصد فاقد نظر هستند و ۱۲ درصد اعتقادی ندارند.

گرایش ۶۲ درصد از دختران و زنان به مد روز

وضعیت گرایش دختران و زنان کشور به بی‌حجابی و بدحجابی سؤال دیگری است که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است و بر اساس اطلاعات به دست آمده پوشش ثابت ۸۰ درصد از زنان همان پوشش فعلی آنهاست و قصد تغییر آن را ندارند، وضعیت پوشش در بین حدود ۲۰ درصد از آنها بی‌ثبات است و نکته قابل توجه در گرایش به مد است که حدود ۶۲ درصد از زنان و دختران شرکت‌کننده در این پژوهش از آن تبعیت می‌کنند و به آن گرایش دارند.

رابطه سن افراد و میزان بدحجابی

بر اساس این تحقیق با افزایش سن افراد، قانون‌پذیری، توافق و میزان اضطراب ، میزان بدحجابی در افراد کاهش می‌یابد این در حالی است که داشتن تجربه دوستی با جنس مخالف، تمایل به دوستی با جنس مخالف، قانون‌پذیری و رضایت از هویت فردی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تعیین وضعیت حجاب زنان و دختران ایرانی است.

در خصوص عوامل خانوادگی مؤثر بر بدحجابی دختران و زنان کشور به ترتیب تقیدات دینی خانواده، تعارض با خانواده، سطح تحصیلی مادر، تأکید خانواده بر نوع پوشش، هماهنگی حجاب با خانواده، مهمترین عوامل مؤثر بر میزان بدحجابی زنان و دختران ایرانی است.

استفاده از ماهواره و فیس بوک از عوامل مؤثر بر بدحجابی

غربگرایی، گرایش به فیلم‌های مبتذل، استفاده از ماهواره و استفاده از فیس‌بوک از مهمترین عوامل سیاسی و فرهنگی مؤثر بر میزان بدحجابی زنان و دختران ایرانی است که البته نباید از تأثیرات عوامل اقتصادی نیز غافل بود چرا که بر اساس تحقیق انجام شده وضعیت شغلی فرد، رضایت از شرایط اقتصادی، وضعیت شغلی پدر و وضعیت مسکن آمار معناداری در تبیین بدحجابی دختران و زنان ایرانی دارد.

بر این اساس می‌توان ۱۹ عامل زیر را به عنوان عوامل تأثیرگذار در تبیین بدحجابی دختران و زنان ایرانی دانست.

۱- تجربه دوستی با جنس مخالف ۲- تمایل به دوستی با جنس مخالف ۳- تقیدات مذهبی فرد (پایبندی) ۴- مدگرایی ۵- استفاده از ماهواره ۶- غربگرایی ۷- تأکید خانواده بر نوع پوشش ۸- هماهنگی پوشش با خانواده ۹- تعارف با خانواده ۱۰- تحصیلات مادر ۱۱- تقیدات خانواده ۱۲- رعایت قانون ۱۳- ارتباط با دوستان ۱۴- مسافرت به خارج ۱۵- وجدان‌گرایی ۱۶- ارتباط (ساختار خانواده) ۱۷- روانژندگرایی ۱۸- برونگرایی ۱۹- افسردگی

راهکارهای تقویت حجاب در جامعه

شرکت‌کنندگان در این پژوهش راهکارهایی از جمله برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم، کمک به تسهیل ازدواج جوانان، کمک به امر اشتغال بانوان و جوانان، تقویت هویت اسلامی ایرانی، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های ماهواره، آموزش به دختران در مدارس درباره حجاب و پوشش، اجباری کردن حجاب در اماکن و محیط‌های اجتماعی و برخورد گشت ارشاد و ... را در تحکیم و تقویت حجاب در میان دختران و زنان کشور مؤثر دانستند.

افراد با حجاب برتر کمتر تجربه داشتن دوست جنس مخالف دارند

بر اساس نتایج به دست آمده زنان و دختران جوانتر بیشتر ضعف حجاب دارند و افراد با حجاب برتر نسبت به افراد با حجاب معمولی و ضعیف کمتر تجربه داشتن دوست جنس مخالف را دارند، قوانین را بیشتر رعایت می‌کنند، کمتر با مسئله اعتیاد درگیرند، از هویت خود بیشتر رضایت دارند، افسردگی و اضطراب کمتری دارند و از نظر هیجانی با ثبات‌ترند و افرادی وجدانمندتر، برونگرا تر و دلپذیرتری هستند.

افراد با حجاب برتر تعارض کمتری با خانواده خود دارند، از خانواده خود رضایت بیشتری دارند و تقیدات دینی در خانواده آنها پررنگ‌تر است.

همچنین این افراد هویت ملی قوی‌تری دارند، نظام را بیشتر قبول دارند، کمتر مد گرا هستند، استفاده بهتری از فضای مجازی دارند، گرایش فمینیستی کمتری دارند و کمتر با رفتارهای پرخطر درگیر هستند.

حجاب نماد قدرت و هویت زن مسلمان است

در نهایت و به عنوان جمع‌بندی پژوهش می‌توان گفت امروزه حجاب به عنوان یک الزام اجتماعی و بخش تفکیک‌ناپذیر هویت اسلامی نه تنها بر عصمت و پاکی دلالت دارد بلکه به عنوان سپر حمایتی از زن و مرد مسلمان و در نهایت کل جامعه در برابر تباهی و فساد جنسی محافظت می‌کند و نماد قدرتمند و نافذ هویت زن مسلمان است.

۳۰ درصد از جامعه در وضعیت بدحجابی به سر می‌برند/هشدار نسبت به گسترش بدحجابی

همانطور که ملاحظه شد و نتایج نشان داد حدود ۳۰ درصد از دختران و زنان کشور در وضعیت بدحجابی به سر می‌برند و آنچه مسلم است با این شرایط کنونی متأسفانه این مقدار رو به افزایش است و افرادی که دارای حجاب معمولی هسبه گزارش جهان به نقل از فارس، پژوهش عفاف و حجاب با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شیوع بدحجابی و ارائه راهکارهایی در جهت تحکیم و ارتقای حجاب دختران و زنان به سفارش بسیج جامعه زنان و توسط پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج انجام شده است.

با توجه به اثرات جبران‌ناپذیر شیوع بدحجابی از جمله بالا رفتن آمار طلاق، هوس‌مداری، بی‌ثباتی کانون خانوادگی، چشم‌چرانی و مقایسه همسر با دیگران و علیرغم اینکه موضوع حجاب هدف تهاجم فرهنگی قرار گرفته است و سال‌هاست که در کشور به عنوان موضوع فرهنگی و اجتماعی با پارادوکس‌هایی مواجه است اما پژوهش‌های اندکی در این زمینه وجود دارد. این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و همبستگی استفاده کرده است و جامعه و حجم نمونه مورد مطالعه ۲۸۶۸ نفر از دختران و زنان ۱۵ سال به بالا در سراسر کشور هستند که در دو گروه دارای حجاب و بدحجاب قرار گرفته‌اند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از این پژوهش در خصوص وضعیت حجاب و بدحجابی در بین دختران و زنان کشور می‌توان گفت بر اساس نتایج به دست آمده حدود ۴۱ درصد از شرکت‌کنندگان دارای حجاب برتر، ۲۵ درصد حجاب معمولی و ۳۴ درصد دارای حجاب ضعیف هستند.

۷۵ درصد از زنان به حجاب اسلامی اعتقاد دارند

سؤال دیگری که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است وضعیت نگرش و دیدگاه زنان و دختران کشور نسبت به حجاب است که بر این اساس ۷۵ درصد از زنان به حجاب اسلامی اعتقاد دارند، ۱۳ درصد فاقد نظر هستند و ۱۲ درصد اعتقادی ندارند.

گرایش ۶۲ درصد از دختران و زنان به مد روز

وضعیت گرایش دختران و زنان کشور به بی‌حجابی و بدحجابی سؤال دیگری است که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است و بر اساس اطلاعات به دست آمده پوشش ثابت ۸۰ درصد از زنان همان پوشش فعلی آنهاست و قصد تغییر آن را ندارند، وضعیت پوشش در بین حدود ۲۰ درصد از آنها بی‌ثبات است و نکته قابل توجه در گرایش به مد است که حدود ۶۲ درصد از زنان و دختران شرکت‌کننده در این پژوهش از آن تبعیت می‌کنند و به آن گرایش دارند.

رابطه سن افراد و میزان بدحجابی

بر اساس این تحقیق با افزایش سن افراد، قانون‌پذیری، توافق و میزان اضطراب ، میزان بدحجابی در افراد کاهش می‌یابد این در حالی است که داشتن تجربه دوستی با جنس مخالف، تمایل به دوستی با جنس مخالف، قانون‌پذیری و رضایت از هویت فردی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تعیین وضعیت حجاب زنان و دختران ایرانی است.

در خصوص عوامل خانوادگی مؤثر بر بدحجابی دختران و زنان کشور به ترتیب تقیدات دینی خانواده، تعارض با خانواده، سطح تحصیلی مادر، تأکید خانواده بر نوع پوشش، هماهنگی حجاب با خانواده، مهمترین عوامل مؤثر بر میزان بدحجابی زنان و دختران ایرانی است.

استفاده از ماهواره و فیس بوک از عوامل مؤثر بر بدحجابی

غربگرایی، گرایش به فیلم‌های مبتذل، استفاده از ماهواره و استفاده از فیس‌بوک از مهمترین عوامل سیاسی و فرهنگی مؤثر بر میزان بدحجابی زنان و دختران ایرانی است که البته نباید از تأثیرات عوامل اقتصادی نیز غافل بود چرا که بر اساس تحقیق انجام شده وضعیت شغلی فرد، رضایت از شرایط اقتصادی، وضعیت شغلی پدر و وضعیت مسکن آمار معناداری در تبیین بدحجابی دختران و زنان ایرانی دارد.

بر این اساس می‌توان ۱۹ عامل زیر را به عنوان عوامل تأثیرگذار در تبیین بدحجابی دختران و زنان ایرانی دانست.

۱- تجربه دوستی با جنس مخالف ۲- تمایل به دوستی با جنس مخالف ۳- تقیدات مذهبی فرد (پایبندی) ۴- مدگرایی ۵- استفاده از ماهواره ۶- غربگرایی ۷- تأکید خانواده بر نوع پوشش ۸- هماهنگی پوشش با خانواده ۹- تعارف با خانواده ۱۰- تحصیلات مادر ۱۱- تقیدات خانواده ۱۲- رعایت قانون ۱۳- ارتباط با دوستان ۱۴- مسافرت به خارج ۱۵- وجدان‌گرایی ۱۶- ارتباط (ساختار خانواده) ۱۷- روانژندگرایی ۱۸- برونگرایی ۱۹- افسردگی

راهکارهای تقویت حجاب در جامعه

شرکت‌کنندگان در این پژوهش راهکارهایی از جمله برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم، کمک به تسهیل ازدواج جوانان، کمک به امر اشتغال بانوان و جوانان، تقویت هویت اسلامی ایرانی، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های ماهواره، آموزش به دختران در مدارس درباره حجاب و پوشش، اجباری کردن حجاب در اماکن و محیط‌های اجتماعی و برخورد گشت ارشاد و ... را در تحکیم و تقویت حجاب در میان دختران و زنان کشور مؤثر دانستند.

افراد با حجاب برتر کمتر تجربه داشتن دوست جنس مخالف دارند

بر اساس نتایج به دست آمده زنان و دختران جوانتر بیشتر ضعف حجاب دارند و افراد با حجاب برتر نسبت به افراد با حجاب معمولی و ضعیف کمتر تجربه داشتن دوست جنس مخالف را دارند، قوانین را بیشتر رعایت می‌کنند، کمتر با مسئله اعتیاد درگیرند، از هویت خود بیشتر رضایت دارند، افسردگی و اضطراب کمتری دارند و از نظر هیجانی با ثبات‌ترند و افرادی وجدانمندتر، برونگرا تر و دلپذیرتری هستند.

افراد با حجاب برتر تعارض کمتری با خانواده خود دارند، از خانواده خود رضایت بیشتری دارند و تقیدات دینی در خانواده آنها پررنگ‌تر است.

همچنین این افراد هویت ملی قوی‌تری دارند، نظام را بیشتر قبول دارند، کمتر مد گرا هستند، استفاده بهتری از فضای مجازی دارند، گرایش فمینیستی کمتری دارند و کمتر با رفتارهای پرخطر درگیر هستند.

حجاب نماد قدرت و هویت زن مسلمان است

در نهایت و به عنوان جمع‌بندی پژوهش می‌توان گفت امروزه حجاب به عنوان یک الزام اجتماعی و بخش تفکیک‌ناپذیر هویت اسلامی نه تنها بر عصمت و پاکی دلالت دارد بلکه به عنوان سپر حمایتی از زن و مرد مسلمان و در نهایت کل جامعه در برابر تباهی و فساد جنسی محافظت می‌کند و نماد قدرتمند و نافذ هویت زن مسلمان است.

۳۰ درصد از جامعه در وضعیت بدحجابی به سر می‌برند/هشدار نسبت به گسترش بدحجابی

همانطور که ملاحظه شد و نتایج نشان داد حدود ۳۰ درصد از دختران و زنان کشور در وضعیت بدحجابی به سر می‌برند و آنچه مسلم است با این شرایط کنونی متأسفانه این مقدار رو به افزایش است و افرادی که دارای حجاب معمولی هستند و تحت عنوان وضعیت میانه محسوب می‌شوند با گذر زمان و شرایط کنونی جامعه مستعد گرایش به سمت بدحجابی هستند و می‌توان از آنها به عنوان جامعه در معرض خطر بدحجابی نام برد به این خاطر برنامه‌های پیشگیرانه و مداخلاتی در جهت تقویت و تحکیم حجاب در میان زنان و دختران ایرانی نیازمند توجه و اهمیت بسیار بیشتری از سوی نهادها، مسئولان و دست‌اندرکاران در حوزه‌های مختلف است. تند و تحت عنوان وضعیت میانه محسوب می‌شوند با گذر زمان و شرایط کنونی جامعه مستعد گرایش به سمت بدحجابی هستند و می‌توان از آنها به عنوان جامعه در معرض خطر بدحجابی نام برد به این خاطر برنامه‌های پیشگیرانه و مداخلاتی در جهت تقویت و تحکیم حجاب در میان زنان و دختران ایرانی نیازمند توجه و اهمیت بسیار بیشتری از سوی نهادها، مسئولان و دست‌اندرکاران در حوزه‌های مختلف است.

lمنبع : جهان نیوز

| جمعه 1393/04/20 | | 15:48 | | راوی |
در زمانی که در جامعه ایران بحث‌های زیادی بر سر پدیده‌ای تحت عنوان "گشت ارشاد" صورت می‌گیرد و مخالفان و موافقان همواره به مناظره و مباحثه درباره آن مشغول هستند، یک هنرپیشه غیرمسلمان فرانسوی در اعتراض به محدودیت‌های اجتماعی که برای زنان و دختران مسلمان در این کشور وجود دارد، دست به اجرای یک نمایش خیابانی جالب زده و قصد دارد تا برای آگاه کردن افکار عمومی فرانسه درباره مشکلات دختران مسلمان، این نمایش را در نقاط مختلف پاریس و شهرهای بزرگ این کشور اجرا کند.سونیا مرگازا: اروپا، زنان مسلمان را در قفس شیشه‌ای حبس کرده است

منبع : رجا نیوز


ادامه مطلب
| شنبه 1392/08/18 | | 14:55 | | راوی |

میگفت :

ارزش حجابم را وقتی فهمیدم که
 
راننده تاکسی مرا خانم صدا زد و او را خانومی !!!
| شنبه 1392/08/04 | | 12:57 | | راوی |

http://gigpars.com/upload/hitz_cb7c13ff9746.jpg

| پنجشنبه 1392/08/02 | | 7:30 | | راوی |


به گزارش مشرق به نقل از نماینده، چندی قبل خبری منتشر شد درباره یک خیر ایرانی که حاضر شده بود برای پرداخت جریمه فسخ قرارداد محمدرضا خلعتبری یک میلیون دلار پرداخت کند.

خیر فرانسوی در همان روزها هم مصاحبه‌ای تلویزیونی از یک خیر فرانسوی منتشر شد که بد نیست با کار خیر او آشنا شویم و مقایسه‌ای داشته باشیم بین عمل خیر دو مسلمان؛ یکی ایرانی و دیگری فرانسوی.
این مسلمان فرانسوی میلیونر (تصویر بالا) به تازگی مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های فرانسوی داشته است. کار خیر این میلیونر فرانسوی مربوط می‌شود به قانونی که فرانسه برای مقابله با زنان محجبه وضع کرده که طی آن هرکس با حجاب از خانه بیرون بیاید باید جریمه بپردازد.
وی در این مصاحبه تلویزیونی یک برگ چک را نشان داده و گفته است: من یک میلیون یورو کنار گذاشته‌ام تا وقتی زنان مسلمان خواستند با حجاب از منزل بیرون بیایند راحت باشند، چون جریمه‌شان را من میدهم.

میلیونر فرانسوی خطاب به زنان مسلمان فرانسوی گفت:

خواهر من، آزادانه هرجا که می‌خواهی برو، من جریمه‌اش را میدهم.


این دو میلیونر هر دو مسلمانند و تفاوتی در دین ندارند، تنها تفاوتشان این است که یکی در نظام اسلامی نفس می‌کشد و دیگری در بلاد کفر!

منبع : مشرق نیوز

| پنجشنبه 1392/07/11 | | 5:49 | | راوی |

اگر در جامعه ای حجاب در روابط نامحرم عملی گردد، جرم و جنایت ، فساد و بی دینی، و نارضایتی های همسران از یکدیگر ،و ... کاهش چشمگیری پیدا می کند . 

اما برای آنکه دستاوردهای حجاب در جامعه ای رویت شود، لازم است منظور واقعی آن اجرا گردد. زیرا منظور از حجاب، علی رغم تلقی عوامانه، نوع خاصی از پوشش نیست؛ بلکه روح حجاب است که باید در فکر و اندیشه، رفتار و گفتار، و نهایتا در پوشش افراد محجب جاری گردد. حجابی که فقط در پوشش ظاهری لحاظ گردد ولی در رفتار، گفتار و برخورد با نامحرم رعایت نشود ،فریبی بیش نیست .

زنی که بدون چادر است، بسیار محجوبتر از زنی است که با لباس، حجاب خود را رعایت کرده، ولی در سخن گفتن ابایی از شوخی و جلب توجه ندارد. و آنکه ساده و بی آرایش است، اما با زبان و رفتار خود، فکر و قلب نامحرمان را مشغول خود می کند، بدحجابتر از بانوی آرایش کرده ایست که از مردان غافل است و یا توانایی کسب این محبوبیت را ندارد. بنابراین اقداماتی همچون شوخی و مزاح با نامحرم و هرگونه رفتاری که موجب تهییج و تحریک یا حتی علاقه گردد، بدحجابی محسوب می شود.

به همین جهت قرآن تنها به آیاتی که مستقیما دستور به حجاب دارند، بسنده نکرده بلکه در زمینه ها ی مختلف به ابعاد وسیع حجاب اشاره می کند تا امکان هر گونه سوءاستفاده و سوءتفاهم را منتفی نماید. با خطاب به همسران پیامبر به شیوه ی سخن گفتن اشاره کرده و می فرماید: «بگونه‏اى نرم و لطیف سخن نگویید تا بیماردلان در شما طمع كنند» (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ( احزاب33))

در جایی دیگر به دختران شعیب اشاره می کند و از حیای ایشان در شیوه راه رفتن در حضور نامحرم سخن می گوید. (فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِی عَلَى اسْتِحْیاءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ ما سَقَیْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَیْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ)

بنابر این حجاب چیزی نیست که با  تحمیل پوششی تعریف شده به دست آید. لذا شاید بتوانیم، از طریق اجبار به پوشش، دفع افسد به فاسد نمائیم، اما هرگز نمی توانیم با این روش، روح حجاب را در جامعه جاری کرده و از آثار واقعی آن بهره مند شویم.

منظور از حجاب،علی رغم تلقی عوامانه، صرفا نوع خاصی از پوشش نیست؛ بلکه روح حجاب است که باید در فکر و اندیشه ، رفتار و گفتار، و نهایتا در پوشش افراد محجب جاری گردد.حجابی که فقط در پوشش ظاهری لحاظ گردد ولی در رفتار، گفتار و برخورد با نامحرم رعایت نشود ،فریبی بیش نیست .

 

نگاه و شوخی با نامحرم از مصادیق بی حجابی است

با مسئله حجاب نیز امروزه مانند بسیاری از مسائل شرعی دیگر برخوردهای سلیقه ای می شود. حتی عاملین و معتقدین نیز با نوعی تسامح و تساهل، حد و مرزهای شرعی حجاب را رعایت می کنند زیرا علت حساسیتهای شرع برای رعایت دقیق حدود حجاب را درک نمی کنند. در روایات آمده است که:

هر كس با  نامحرم شوخى كند، براى هر كلمه‏اى كه در دنیا با او سخن گفته است هزار سال او را در دوزخ زندانى مى‏كنند. (ثواب الاعمال وعقاب الاعمال -ترجمه انصارى، 567 بابى كه كیفر بسیارى از گناهان در آن گرد آورى شده است ... )

و هر كه چشمان خود را با نگاه به زن نامحرم پر سازد، خداوند عزیز و جلیل در روز رستاخیز چشمان او را با میخ‏هاى آتشناك پر نماید و از آتش دوزخ لبریزشان سازد. (همان)

و نیز خشم خدا بسیار سخت است بر آن زن شوهردارى كه چشم خود را از نگاه كردن به مرد بیگانه یا نامحرم پر كند، كه اگر چنین كند خداوند تمام اعمال او را تباه مى‏سازد، و اگر به بستر غیر شوهر خود رود بر خدا سزاوار است كه او را به آتش بسوزاند، پس از آنكه او را در قبر عذاب كرده است.(همان ،ص 565)

با نظر به این دسته از روایات لزوم پرهیز از اختلاط و گپ و گفتگوهای تفریحی در مجالس میهمانی اقوام و آشنایان روشن میشود این گفتگوهای تفریحی ریشه بسیاری از مشاجرات خانوادگی و عامل تضعیف ایمان است ، بسیاری از نارضایتی ها و افسردگی های تنش زا بین همسران، شروعشان بسته به همین اختلاطهای دوستانه و قوم وخویشی است که چون حجاب اسلامی در آن با دقت اجرا نمی شود، درد سر ساز گشته اند. 

بدتر از آن، تاثیر بدحجابی در کدورت دل و دوری از خداست. چه بسیاری از اوقات که به دلیل، نگاه و شوخی با نامحرم، توفیق خواندن نماز اول وقت و یا دیگر اعمال نیکی که قبلا انجام می شده، از دست برود. بوجود آمدن حالت بی حوصلگی و بی علاقگی به عبادات، می تواند متاثر از همین بی مبالاتی ها باشد. چنانچه از ابتدای روز توجه و مراقبت داشته باشیم، به طور ناخودآگاه از نماز و انجام تکالیف شرعی لذت بیشتری خواهیم برد. به همین جهت در سفارش به ترک از نگاه می فرمایند: النّظرة سهم مسموم من سهام ابلیس فمن تركها خوفا من اللَّه اعطاه ایمانا یجد حلاوته فی قلبه.(نهج الفصاحه ،ص 790)

از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است: نگاه كردن (به نامحرم) تیرى است مسموم و زهردار از تیرهاى شیطان، و هر كه آن را از جهت ترس از خدا ترك نماید و چشم از آنچه حرام است بپوشاند در این صورت خداوند ایمانى به وى عنایت فرماید كه حلاوت و لذت او را در قلب خود میچشد.

هر كس با  نامحرم شوخى كند، براى هر كلمه‏اى كه در دنیا با او سخن گفته است هزار سال او را در دوزخ زندانى مى‏كنند.

برای فهم بهتر سختگیری های اسلامی در مسئله حجاب و نگاه می توان از قوانین روانشناسی نیز کمک گرفت. قائده " تداعی معانی" یکی از دستمایه های فروید در روانکاوی، از این جمله است.

 

«كلمه‌ "تداعی" كه یك اصطلاح روان شناسی است به طور معمول با واژه "معانی" به كار می رود. تداعی به معنای دعوت كردن است؛ یعنی در حافظه‌ شخص هر مطلبی مطالب دیگر را به خاطر می آورد. آنگاه هر یك از این مفاهیم ذهنی جدید، اشیاء و مفاهیم مرتبط دیگری را به یاد می آورد و.... مثلاً «باران» «آب» را تداعی می كند. ... (حجاب\اندیشه قم)

بسیاری از اوقات یک صحنه بدحجابی می تواند خیالاتی را در ذهن پرورش دهد، یا یک ماجرای جنسی را در ذهن تداعی کند و بعضا با دخالت شیطان، در حریم عواطف و تخیلات شخص نیز وارد گردد که بقول فروید وقتی شخص آن را از آگاهی خود می راند در رویا با آن درگیر می شود. لذا برخی از سختگیری ها برای جلوگیری از همین تداعی هاست .

بنابر این بهترین راه برای رهایی از این دام خوشرنگ و نشان شیطان، که بسیار هم روی آن حساب کرده، همان دستوری است که قرآن ما را به آن امر کرده است. قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ »؛ به مردان مومن بگو دیده فرو نهند و پاکدامنی خود را حفظ کنند. (سوره نور، آیه 30)

وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ : به زنان با ایمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبی فرو بندند و فرج (عورت) های خویش را حفظ کنند و زینت خویش را جز آنچه پیداست آشکار نسازند و نیز دستور بده تا اطراف سرپوش های خود را بر گریبان و سینه های خود انداخته، آن را بپوشانند و هنگام راه رفتن پاهای خود را بر زمین نکوبند تا زینت های پنهانی شان معلوم شود(نور 31)

 

بدحجابی درنوجوانی

گویا به نظر می رسد سختگیری در رعایت حجاب در دوران نو جوانی ضرورتی ندارد و به قول بعضی موجب دین زدگی می شود.

اما رعایت حجاب فقط برای محکم کردن زندگی خانوادگی و ارتقاء وفاداری همسران نسبت به یکدیگر نیست بلکه بیشتر به جهت رشد و تهذیب و نمو کمالات انسانی است در دوران نوجوانی که دوران فوران عواطف انسانی و گرایش های معنوی است بی حجابی بدترین عاملی خواهد بود که تمام اندیشه و نیروهای نوجوان را صرف مسائل جنسی می کند و او را که مستعد افراط است تا جایی درگیر جلب توجه جنس مخالف و التذاذهای جنسی می کند که دچار عقب ماندگیهای جبران ناپذیری در ابعاد اخلاقی، علمی و کمالات انسانی می گرداند از طرف دیگر نیز وقتی نوجوان وارد در مرحله جوانی می گردد و از افراطهای گذشته خود رویگردان است، نسبت به ازدواج نظر خوبی ندارد و چنانچه زیر بار ازدواج هم برود همسر لوده ای خواهد بود که عدم پایبندی اش به خانواده همواره دردسرساز می گردد.

 

نوشته انسیه نوش آبادی – کارشناس گروه دین و اندیشه تبیان

منبع : تبیان

| جمعه 1390/11/07 | | 11:32 | | راوی |

 

بانوان فوتبالست ایرانی ،بعد از اینکه ناظر بحرینی مانع از مسابقه تیم ملی ایران شد...

به دلیل داشتن حجاب!

منبع : بولتن نیوز

| دوشنبه 1390/10/26 | | 20:2 | | راوی |
 
به جاي پرسيدن اين سوال كه حجاب اجباري است يا اختياري ابتدا بايد پرسيد حجاب امري فردي است يا اجتماعي؟ .حجاب فقط به عنوان يكي از دستورات ديني فردي است يا يك قانون اجتماعي يا به نوعي ابزار كنترل اجتماعي ؟
گر پاسخ درستي براي اين سوالات بيابيم قسمت عمده اي از
مشكلات در اين باب حل ميشود.
نكته ديگر اين كه بايد افرادي كه قانون اجباري بودن حجاب را درست ميدانند نگرششان ر ا به افرادي كه حجاب... را رعايت نميكنند (اين قانون را نقض ميكنند) عوض كنند
با فرض درست بودن اين قانون براي مثال قوانين راهنمايي و رانندگي براي جلو گيري از تصادف و بر قراري نظم وضع شده اند اما در جامعه كساني هستند كه اين قوانين را رعايت نميكنند ايا بايد نتيجه گرفت كه اين افراد دوست دارند تصادف كنند يا طرفدار بي نظمي هستند ؟ خير اين گونه نيست مگر در موارد نادر
به نظر افرادي هم كه قانون اجباري بودن حجاب را قبول دارند حجاب براي حفظ عصمت و پاكدامني و خيلي دلايل اجتماعي مهم وضع شده . اما ايا افرادي كه حجاب را رعايت نميكنند عفت و پاكدامني را دوست ندارند يا مصالح اجتماعي برايشان مهم نيست يا دشمن دين و خدا هستند؟ جز در موارد نادر هرگز
| دوشنبه 1390/10/05 | | 19:53 | | آوینی |
اولین رستوران ویژه بانوان در پایتخت پس از دهه اول محرم افتتاح می‌شود.
به گزارش 24 این رستوران در هتل لاله تهران خدمات می دهد. ظرفیت رستوران ویژه بانوان حدود 60 نفر است، مدیران هتل لاله می گویند این محل برگزاری میهمانی‌های ویژه خانم‌ها، گردهمایی‌ها و جلسات بانوان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی باشد.

همچنین تمام پرسنل این رستوران خانم هستند. غذاهای ایرانی، خاور دور و اروپایی در رستوران ویژه بانوان سرو خواهد شد. در این رستوران امکان پذیرایی از بانوان در فضای خصوصی فراهم می شود.
 
منبع : جهان نیوز
| پنجشنبه 1390/09/10 | | 10:42 | | راوی |
درباره


موضوعات
امکانات